Brahms klarinettkvintett

The event has taken place

Studenter från institutionen för klassisk musik.

Examination i kursen ensemble.

Klarinett, Markus Cederholm
Violin, Kevin Huang
Violin, Hilde Aronsson
Viola, Emma Alrikson
Cello, Agnes Ströberg