Brandenburg, Brandenburg!

The event has taken place

Två av Bachs mest kända orkesterverk har kommit till Kungliga Musikhögskolan!

Fredagens konsert bjuder på två av Bachs sex Brandenburgkonserter. Det blir nummer 2, med trumpet, violin, oboe och blockflöjt samt nummer 3 för stråkorkester

Solister:

Jonathan Jennesjö - trumpet 
Cornelia Vogel - violin
Emilie Wästlund - oboe
Klara Hellström - blockflöjt

Stråkorkester från KMH

Dirigent: Erik Westin

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info