Classicalive Music Festival

The event has taken place

Välkommen till Classicalive Music Festival, en kammarmusikfestival av och med studenterfrån Kungliga Musikhögskolan. Här får du höra både kända och okända pärlor i den klassiska kammarmusikrepertoaren, framförda av morgondagens musiker i KMH:s vackra konsertsalar!

"Kammarmusik” kallas vanligtvis musik för mindre ensembler där varje musiker spelar en individuell stämma - till skillnad från i en orkester, där många av stämmorna är tänkta att spelas av flera musiker samtidigt. Traditionellt var kammarmusiken skriven för att spelas i ett större rum i ett hem, som en sällskapsaktivitet för goda vänner. Det var först mot slutet av 1800-talet som denna intima musik började lyftas fram på de stora scenerna. 

KMH har en omfattande kammarmusikundervisning som alla studenter på den klassiska institutionen är inblandade i. Innanför glasfasaden bubblar det bokstavligen av kammarmusik, och en gång om året lyfter vi helt på locket och släpper ut den i konsertsalarna. Allt som ryms under kammarmusikbegreppet - från gitarr och viola till saxofonkvartett – finns med på de fyra dagarnas 12 konserter, så det är bara att välja och vraka i programmet!