Crusellkonsert

The event has taken place

Östgöta Blåsarsymfoniker i samarbete med Kungl. Musikhögskolan.

Östgötamusiken ger årligen en Crusellkonsert i S:t Lars kyrka i Linköping med Östgöta Blåsarsymfoniker för att förvalta det viktiga kulturarvet efter Bernhard Henrik Crusell. I år görs konserten även på KMH.

På scen Östgöta Blåsarsymfoniker och dirigentstudenten på KMH Jakob Aspenström.

Bernhard Henrik Crusell var verksam under 1800-talet och arbetade som klarinettist i Hovkapellet i Stockholm men han turnerade även i Europa som solist och etablerad tonsättare. År 1818 kom han till Linköping för att under flera somrar framöver leda militärmusiken och återkom sedan varje år under hela sitt yrkesliv. Crusells internationella kontakter och förmåga att både bearbeta och framföra tidens viktiga verk gjorde att ny musik nådde Linköping mycket snabbt.

Den första Crusellkonserten ägde rum redan 1823 i S:t Lars kyrka i Linköping och kom till för att samla in medel till musikernas pensioner eller egentligen till musikernas änkor och barn. Konserterna blev en succé och publik strömmade till i tusental – en stor del av dåtidens befolkning.

Det är en stor glädje att Östgötamusiken i år genomför Crusellkonserten i samarbete med Kungl. Musikhögskolan och även spelar den i Kungasalen i Stockholm.