Dancing Dots - The Exhibition

The event has taken place
 • Fully booked!

Dancing Dots – The Exhibition är en föreställning som med hjälp av sonifierad och visualiserad dans utforskar det som hörs, rörs, och känns i musikens och dansens gemensamma språk.

Verket ingår i fiolspelmannen Olof Misgelds doktorandprojekt Oral music theory – tools for performance expression within folk music där tekniken blir ett verktyg för att vara i och undersöka samspelet mellan dans och musik i folkmusik.

Tekniken för sonifiering som verket bygger på är utvecklad av Hans Lindetorp, som liksom Olof Misgeld är lärare på KMH och doktorand i ett samarbete mellan KMH och KTH.

Ami Dregelid och Andreas Berchtold är bägge två dansare och danspedagoger knutna till SKH och KMH i Stockholm och Hadrian Prett är även lärare i musikteknik på KMH.

Koncept och musik: Olof Misgeld

Dans: Ami Dregelid och Andreas Berchtold 

Ljud och ljus: Hadrian Prett

Upcoming events and concerts

 • Elektroakustiskt i oktober 2022

  - Little Hall, Lilla salen

  Den elektroakustiska konsertserien fortsätter under hösten 2022 – välk…

 • Pianolunch

  - Stallbacken kultur på Edsvik

  Studenterna på KMH Edsberg fortsätter lunchkonsertserien på Stallbacke…

 • Isabel Mundry - kompositionsforum

  - Little Hall, Lilla salen

  Kompositionsforum / Öppet seminarium med Isabel Mundry

 • Dubbelporträtt - Bauckholt

  - Nathan Milstein Hall

  Dubbelporträtt: Carola Bauckholt och Isabel Mundry.

All concerts and events Subscribe to concert info