Elektroakustisk konsert 1

The event has taken place

Första kvällen av ljudOljud-festivalen!

I denna första elektroakustiska konsert på ljudOljud undersöks just det som antyds i den minst sagt breda genrebeteckningen – det akustiska förstärkt, det värdsliga förvrängt. Vad händer med specifika stämningsmetoder när rundgång introduceras? Hur låter sammansmältningen av en stor, tunn plåt och syntar? Hur låter en fuga när den hamnar utanför sin ”comfort zone”, genom sitt framförande på syntar? I konserten undersöks även en slags motsats av sammansmältning: gränser, geografiska och politiska, och hur gränser representeras audiellt.

Program
Muiredach O’Riain: a r c h i p e l a g o (2021) 15!

En klingande representation av geografiska och politiska gränser. Mattias Hållsten: Plåtstudie (2021) 12!

Arttu Ahovaara: fuga (2020) 4’"
En fyrastämmig fuga inspelad av syntar

Luca Aaron Pusch: Divisions of the Field (2021) 15!
Ett utdrag ur ett längre stycke. För sinusvågor och elgitarr, ledd genom en rad distortionsenheter.

Programme Monday 29 November

Programme Tuesday 30 November

Programme Wednesday 1 December

Programme Thursday 2 December

Programme Friday 3 December