FESTIVO – Arméns Musikkår

The event has taken place
 • Fully booked!

Arméns musikkår är äntligen tillbaka och inleder festivt med uruppföranden och originalverk för symfonisk blåsorkester.

Arméns musikkår är en fullstor symfonisk blåsorkester som består av 53 heltidsanställda musiker. Orkestern är en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer, och hör till Livgardet i Stockholm. Arméns musikkår gör både konserter och parader, och har ett figurativt uppvisningsprogram som är en uppskattad och spektakulär del av kårens framträdanden. 

Det huvudsakliga uppdraget för Arméns musikkår är att förse Försvarsmakten, Hovet och regeringen med musik vid ceremonier och högtidliga tillfällen. Utöver det gör musikkåren konserter och parader som är öppna för allmänheten.  

Varje år gör Arméns musikkår cirka 200 framträdanden, främst i Stockholm, men även nationellt och internationellt. Musikkåren har spelat på Försvarsmaktens missioner i Kosovo och Afghanistan, och deltagit vid tattooer och musikfestivaler runt om i världen.

De varierande uppdrag som musikkåren genomför kräver en stor musikalisk bredd och flexibilitet, både genre- och ensemblemässigt. Musikkåren spelar repertoar som spänner över fyra sekler, och kan tack vare sin storlek besätta och framföra allt från de största verken till kammarmusikaliska kompositioner. 

Historiskt sett har Arméns musikkår en lång militärmusikalisk tradition att blicka mot, samtidigt som man utvecklar militärmusiken och för den in i framtiden. Den här kombinationen av att vårda, bära och utveckla ett arv och en tradition är en uppgift som kräver kunskap och öppenhet. Med nyfikenhet och kraft tar Arméns musikkår ansvar för arvet, samtiden och framtiden.

Konserten arrangeras i samverkan mellan Försvarsmusiken och Kungl. Musikhögskolan.

Upcoming events and concerts

 • Shamiran Said ”Kani”

  - Nathan Milstein Hall

  Varmt välkommen till Folkmusikmåndag – en konsertserie med Folkmusikin…

 • Livgardets Dragonmusikkår

  - Kungasalen, The Royal Hall

  Livgardets Dragonmusikkår möter hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson i …

 • Folkmusikmåndag med Celso Paco

  - Nathan Milstein Hall

  Varmt välkommen till Folkmusikmåndag – en konsertserie med Folkmusikin…

 • Folkmusikmåndag november

  - Nathan Milstein Hall

  Varmt välkommen till Folkmusikmåndag – en konsertserie med Folkmusikin…

All concerts and events Subscribe to concert info