Kammarmusik piano och stråk

The event has taken place

Ett axplock innerlig, spännande och karaktärsrik musik för 6 ensembler i duo- och trio konstellationer.

Studenter från den klassiska kandidat- och masterutbildningen musicerar.

Felicia Billerhag violin

Catrin Borggrim violin

Daniel Chun piano

Inana Garis violin

Maria Graefe violin

Estrid Gustavsson viola

Simon Hojman violin

Kevin Huang violin

Miriam Jablonska Hårdeman piano

Isabel Koch piano

Olivia Kristoffersson violin

Konstantinos Papadakis piano

Tove Wikström violin

Jareem Willmore piano

Axel Wokander piano

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info