Körverk

The event has taken place

Dirigent Florian Benfer leder Lilla Akademiens Gymnasiekör samt gästkören Gustaf Sjökvists Kammarkör.

Tre nyskrivna verk av elever från Lilla Akademien uruppförs av gymnasiekören, därefter framför Gustav Sjökvists Kammarkör två verk av Ingvar Lidhom samt ger ett  uruppförande av tonsättaren Nana Fortes ”Silent Steps”. 

Festivalen produceras med stöd från Föreningen Svenska Tonsättare, STIM, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Stockholms Saxofonkvartett, O/Modernt och Kungl. Musikhögskolan.

Programme Saturday 13 November