Mattias Hållstens examenskonsert

The event has taken place

Efter sex års studier i komposition på KMH bjuder Mattias Hållsten på sin examenskonsert.

Under masterprogrammet har han rört sig från den helt elektroniska musiken till att även skriva musik för akustiska instrument, och detta arbete kommer att presenteras under denna konsert. Ett stort intresse för den japanska hovmusiken Gagaku har lett till studier i den japanska munorgeln shō för Ishikawa Ko, vilket Mattias kommer att spela under konserten.

Stort tack till Henrik Frisk för fem års handledning, Ishikawa Ko för shō-lektioner och lån av instrument, samt till medverkande musiker.

 

Program:

Solo #1 (2022) för shō och elektronik

Breathing, bowing (2022) för viola da gamba och stålplåt

PAUS

Ensemblestycke (2022)

för hardingfela, shō, sopransaxofon och kontrabas

 

Medverkande musiker:

Mattias Hållsten, shō och elektronik

Louise Agnani, viola da gamba

Vilhelm Bromander, kontrabas

Gard Nergaard, hardingfela

Johan Arrias, sopransaxofon