Musethica

  • Fully booked!

Professor Mats Zetterqvist och studenter framför P. Tjajkovskij: ”Souvenir de Florence” Sextett för stråkar d-moll op 70

Mats Zetterqvist – violin
Liana Svensson – violin
Vidar Meilink – viola
Saara Kurki – viola
Amalie Stalheim – cello
Filip Lundberg – cello

 

Musethica är ett internationellt utbildningsprogram som erbjuder omfattande konsertträning för unga musiker.

Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, LSS-verksamheter, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen för hemlösa, rehabiliteringsavdelningar, asylboenden, mm. En viss del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar. Dagens Lunch konsert är ett exempel på en sådan.

Konserten arrangeras av Musethica i samarbete med KMH.

 

 

 

 

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info