Musiklärarstudenternas examenskonserter

Examenskonserter, ämneslärarprogrammet.

Välkomna till fyra kvällar musik där vi musiklärarstudenter har varsin egen examenskonsert. Det blir blandade genres och karaktär och både konserter med egenskriven musik och med covers. Fri entré, reservera din biljett på respektive konsert här på hemsidan. Programmet presenteras här och fylls på efter hand.
 

Welcome to four evenings of music where we music teacher students each have our own graduation concert. The concerts will be with different genres, some with self-written music and some with covers. Free entry, please book your ticket to the concerts you wish to attend, here on the website. The program is presented here and will be filled out as it goes.

Programme Friday 26 May

Programme Monday 29 May

Programme Tuesday 30 May

Programme Wednesday 31 May