NADJA - Examenskonsert

The event has taken place

En del av lärarstudenternas examenskonserter.

Välkommen till en audiovisuell konsert av Nadja Ghaab. 

Programme Friday 26 May

Programme Monday 29 May

Programme Tuesday 30 May

Programme Wednesday 31 May