Nonett från KMH

The event has taken place

Konsert med nonett från Kungliga Musikhögskolan under ledning av orkesterdirigenterna på Masterprogrammet

På programet står musik av Rheinberger och Farrenc.

Dirigenter: Carl Nilsen, Luca Gliozzi, Jason Bae, Ymar Caguing och Konstantins Petrenko.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info