November Space 2018

The event has taken place

Elektroakustisk musik i Klangkupolens immersiva ljudsystem

Den 20-22 november presenterar vi tre lunchkonserter med musik av studenter vid Kungl Musikhögskolan, Norges musikkhøgskole, Oslo samt Institut für Elektronische Musik und Akustik, Universität für Musik und darstellende
Kunst, Graz.
Konserterna är del av en veckas seminarier och föreläsningar om teknik för immersiv musik. Arrangemanget görs av EASTN-DC och KMH och konserterna är öppna för allmänheten.

EASTN-DC är ett projekt finansierat av EU som länkar samman fjorton institutioner runt om i världen. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kreativitet genom konst och teknik.

Symposiet skapar möten mellan studenter och lärare från Norges Musikhögskola (Oslo), University for Music and Performing Arts (Graz) och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH).