Opera!

The event has taken place
  • Fully booked!

Studenter i Operasång på Stockholms konstnärliga högskola möter studenter på Kungl. Musikhögskolan.

Studenter i operasång på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och studenter från Kungl. Musikhögskolan (KMH) musicerar tillsammans.

KMH Symfoniorkester består av studenter från institutionen för klassisk musik på KMH.

Solister är studenter i Operasång, kandidatprogrammet vid SKH, år 2:  
Sandra Bendrik, sopran
Niki Maria Bergman, sopran
Saga Fribyter, sopran
Clarice Granado Persson, sopran
Julia Lindgren, sopran
Ebba Lejonclou, mezzosopran
Hans Klareskog, baryton
Mårten Wåhlström, basbaryton

Musikalisk instudering: Majsan Dahling adjunkt i musikalisk interpretation vid SKH.
Italiensk lyrisk diktion: Giuseppina Penta lektor italiensk lyrisk diktion.

Dirigent: Tobias Ringborg

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info