Panelsamtal

The event has taken place

Panelsamtal om kompositionspedagogik.

Medverkar gör lärare från KMH, Gotlands tonsättarskola och Lilla Akademien.

Festivalen produceras med stöd från Föreningen Svenska Tonsättare, STIM, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Stockholms Saxofonkvartett, O/Modernt och Kungliga Musikhögskolan.

Programme Saturday 13 November