Pedagogiskt forum

The event has taken place

Öppet forum

Välkommen att delta i ett Öppet forum för accordeon- och dragspelspedagoger, där vi träffas och utbyter idéer och tankar kring undervisning.

Programme Friday 11 November

Programme Saturday 12 November

Programme Sunday 13 November