Solo- och ensembleverk

The event has taken place

Nyskrivna verk av elever på Lilla Akademiens Musikgymnasium och Pre-College.

Framförs av elever från Lilla Akademien. 

Festivalen produceras med stöd från Föreningen Svenska Tonsättare, STIM, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Stockholms Saxofonkvartett, O/Modernt och Kungliga Musikhögskolan.

Programme Saturday 13 November