Svensk Musikvår: Kvällskonsert

The event has taken place

Som del i festivalen Svensk Musikvår bjuder Kungliga Musikhögskolan på tre konserter torsdagen den 24 mars 2022.

I den tredje konserten, Svensk Musikvår: Kvällskonsert på KMH, framför musikerstudenter från KMH musik av Amanda Maier, Pär Lindgren, Fredrik Hedelin, Andrea Tarrodi, Mattias Hållsten, Anton Toorell, Staffan Storm samt Maria W Horn och Mats Erlandsson. 

Medverkande musiker: Isaac Bachs Vinuela, violin och Mercedes Bravo Cabanes, piano, Ludvig Dahlström, viola, Anna Christensson, piano, Johann Fritsche, cembalo och Mattias Hållsten, elektronik, Anton Toorell, gitarr och elektronik samt Ilias Livieratos, viola och Sam Lundberg, marimba. 

Vid de tre konserterna presenteras ett brett spektrum av svensk musik, komponerad mellan 1882 och 2022 av nitton olika tonsättare. Programmet rymmer såväl elektroakustiska verk som verk komponerade för piano, vibrafon, sopran, orgel, viola, flöjt, violoncell, violin, cembalo, gitarr, marimba och elektronik.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info