Svensk Musikvår: Middagskonsert

The event has taken place

Som del i festivalen Svensk Musikvår bjuder Kungliga Musikhögskolan på tre konserter torsdagen den 24 mars 2022.

I den andra konserten, Svensk Musikvår: Middagskonsert på KMH, framför musikerstudenter från KMH musik av Eva Sidén, Oskar Lindberg, Allan Petterson, Casper Wikström samt Bo Linde. 

Medverkande musiker: Julia Sjöstedt, piano, Vlad Constantin Vicenescu, orgel, Miranda Nordqvist, viola, Casper Vikström, orgel samt Sophie Berggren flöjt, Samuel Lazar Eriksson violoncell och Herdis Augusta Linnet piano.

Vid de tre konserterna presenteras ett brett spektrum av svensk musik, komponerad mellan 1882 och 2022 av nitton olika tonsättare. Programmet rymmer såväl elektroakustiska verk som verk komponerade för piano, vibrafon, sopran, orgel, viola, flöjt, violoncell, violin, cembalo, gitarr, marimba och elektronik.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info