Svenska Barnsymfonikerna

The event has taken place

Avslutningskonsert

Svenska Barnsymfonikerna är en projektorkester för barn mellan ca 9-13 år. En helgkurs anordnas två gånger om året med ett nytt musiktema varje gång. Ursprungsidén är att barn ska få möjlighet att spela klassisk musik i symfoniorkester, oavsett vilken nivå man är på. Stämmorna anpassas för att alla ska kunna delta.  

Svenska Barnsymfonikerna håller till i Norrtälje och leds av sex musiker och pedagoger från olika delar av Sverige och Norden. 

Våren 2024 blir jubileum med tionde läger för Svenska Barnsymfonikerna! Temat för lägerhelgen blir ”Best of SvBS”, där vi spelar favoritstycken från tidigare läger.  

Kursen avslutas med en konsert i Kungasalen på KMH.

Konserten arrangeras i samverkan mellan Roslagens Kulturskola och KMH.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info