Träblåsafton 1

The event has taken place

Gott och blandat med träblåset.

Träblås studenter vid institutionen för klassisk musik spelar musik av Schubert och Pierné.

Konserten är endast öppen för inbjuden publik.