Workshop i folkmusik

The event has taken place

Välkommen på workshop i folkmusik med Leif Ottosson, accordeonist och adjunkt i musikteori, ensemble och arrangering samt studierektor vid institutionen för folkmusik, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Leif har under ett 15-tal år sökt nya sätt att spela dragspel i den fiolbaserade folkmusikstil han arbetar med, och har baserat sitt sökande på soundet han hört omkring sig spelat på andra instrument, snarare än vad som är idiomatiskt hemtamt på dragspel. Som en del av accordeonfestivalen ger Leif en workshop som presenterar några av de metoder Leif använder sig av dagligen i sitt arbete med äldre svensk fiolspelsbaserad folkmusikrepertoar.

Workshopen kan ses som en inspirations- och fortbildningskurs, och vänder sig till dig som är utbildad dragspelare/accordeonist som i någon mån arbetar som lärare eller musiker.

Vi kommer att använda traditionella melodier för att arbeta med praktiska metoder för gehörsinlärning, övningar i sväng, bälgteknik och ornamentik i folkmusik, med solospel på dragspel som målbild. Workshopen kommer att presentera redskap för att lyssna till melodier och ”översätta” dem till dragspel. Vissa exempel på arrangeringstekniker kommer att presenteras.

Programme Friday 11 November

Programme Saturday 12 November

Programme Sunday 13 November