KMH:s Higher Seminar for Research

KMH Higher Seminar for Research (in Swedish)

Welcome to the  KMH Higher seminar for research - an arena for discussion, reflection and reporting of research and artistic work, mainly addressed to senior teachers (lecturers and professors) and PhD students and postdocs.

Mondays 15:15-17:00              


11 sep Transpositions: Artistic Data Exploration 
Prof. Gerhard Eckel, Graz University/KTH/KDM


25 sep NB: Extra Seminar and Pedagogic Forum:
Att skriva kursguide – möjligheter och utmaningar. Exempel från huvudinstrumentkursens enskilda undervisning.
Lektor Erik Lanninger, Inst. för klassisk musik (KK)


16 okt 
Tema: Metoder i konstnärlig forskning 
doktoranderna förbereder


30 okt 
Goodbye Intuition - music through public reflection and the creative machine
Ivar Grydeland och Birgitte Oppegaard Pollen, Norges Musikkhögskole


20 nov 
Tema: Teoretiska perspektiv i musik 
doktoranderna förbereder 


4 dec 
Tema: Forskningsetik och forskningskommunikation
doktoranderna förbereder


 

Chairman at the Higher Seminars for Research is Erik Lanninger.

Welcome! 


Contact:

Annika Åkerblom, Research Officer
annika.akerblom@kmh.se


 

 

Uppdaterad 2017-09-22