50%-seminarium, Hans Lindetorp

Evenemanget har ägt rum

Hans Lindetorp har nått fram till sitt 50%-seminarium i sin forskning om ljud- och musikproduktion för interaktiva medier.

Ljud- och musikproduktion för interaktiva medier

Interaktiva medier har en av de viktigaste formerna for underhållning och utbildning under de senaste årtiondena och både ljud och musik har stor betydelse i dessa format som inkluderar bl.a. datorspel och interaktiva filmer. I motsats till hur det ser ut för produktion och distribution av traditionell musik finns det inga standardformat eller principer för hur musik i interaktiva medier ska implementeras.

Studier har visat att många musikproducenter upplever uppgiften som svår och att de tenderar att sänka sina konstnärliga ambitioner när tekniska hinder som programmering och långtråkiga uppgifter tar över. I min forskning försöker jag hitta tekniska lösningar, användbar terminologi och effektiva processer för produktion av musik till interaktiva medier som hjälper producenten att behålla det konstnärliga fokuset i en produktion. Min strategi är att genomföra återkommande projekt tillsammans med kandidat- och masterutbildningarna i musikproduktion på KMH där vi designar, skapar prototyper och utvärderar teknologi för interaktivt ljud och musik.

Arbetet har hittills resulterat i bl.a. ett beskrivande kod-språk som jag kallar WebAudioXML (waxml) som gör det möjligt att förverkliga en konstnärlig vision för ett interaktivt, webbaserat ljud- och musikprogram utan att behöva lära sig ett programmeringsspråk. Utvärderingarna från studierna har varit mycket lovande och indikerar att det finns en stor potential för en framtida standard liknande waxml. Studenternas återkoppling har också gett värdefulla insikter och förslag på förbättringar och möjliga utvecklingsområden vilket bidrar till den kommande utveckling med att skapa en inkluderande teknologi som alla kan använda. 

 

Sound and Music Production for Interactive Media

Interactive media has become one of the most important forms for entertainment and education over the last decades and sound and music play a big role in those formats including music for games and interactive movies. Contrary to the traditional channels for producing and distributing music, interactive media lack standardized formats and concepts for how it should be implemented. 

Studies have indicated that most music producers find the task quite hard and tend to drop artistic ambitions when the technical obstacles like difficult programming or tedious work are too many. My research aims at finding technical solutions, useful terminology and efficient processes for producing sound and music for interactive media that help the producer to stay focused on the artistic aspects of a production. The strategy is to run an iterative process integrated in the education at the Royal College of Music in Stockholm where we design, prototype and evaluate technology for interactive sound and music. 

The work so far has resulted in a descriptive language called WebAudioXML (waxml) that makes it possible to realize an artistic vision in an online interactive sound and music applications without the need to learn any programming language. The result from the studies so far has been very promising and indicates a potential for a future standard like waxml. The student feedback also highlights areas for improvements and further development that will be the basis for future work aiming at inclusive technology accessible for everyone.

Kommande evenemang och konserter

 • Stefan Enemærke Becker, violin

  - Nathan Milsteinsalen

  Examenskonsert, kandidat klassisk musik.

 • Helena Bäckman, viola

  - Nathan Milsteinsalen

  Examenskonsert, master, klassisk musik 

 • Spectacular Sonatas

  - Nathan Milsteinsalen

  Sten-Johan Sundings violinelever bjuder på lunchkonsert.

 • Mozart på Stallbacken

  - Stallbacken kultur på Edsvik

  Konsert med KMH-studenter på Stallbacken

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo