Accordeonkonsert

  • Fullbokat!

Konsert med studenter från KMH & SMI med vänner: Milan Rehak, Grigori Vacari, Mara Peiseniece, Irina Serotyuk och Daniel Eliasson

Accordeonfestivalen produceras i samverkan mellan Kungl. Musikhögskolan och Sveriges Dragspelares Riksförbund.

 

 

Program fredag 16 november

Program lördag 17 november

Program söndag 18 november