Årets Instrument

Evenemanget har ägt rum

Nyskriven musik för Viola da gamba och teorb av kompositionsstudenterna Amina Hocine, William Sundman Sääf, Niklas Dahlqvist, Mattias Hållsten och Loke Risberg

Duo för Gamba och Theorb (2022) Tonsättare: Loke Risberg
Titel: Duo för Gamba och Theorb (2022) Durata: 05’05”

Besättning: viola da gamba och teorb

Verkkommentar

N_gamba (2022)
Tonsättare:Niklas Dahlqvist
Titel: N_gamba (2022)
Durata: 05’24”
Besättning: viola da gamba och teorb

Verkkommentar

N_gamba är komponerat med hjälp av ett neuralt nätverk och är uppbyggt kring MIDI-data genererad från ett dataset bestående av Missa Papae Marcelli (1562) och Missa Brevis (1570) av Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Fyra sånger om kärlek (2022) Tonsättare: William Sundman Sääf Titel: Fyra sånger om kärlek (2022) Durata: 10'

Besättning: Gamba & teorb

Verkkommentar:
En 60-talssång inspirerade fram dessa fyra sånger om kärlek. I alla fall två av dem. Eller, ”fyra satser, med sång”, är kanske en bättre
beskrivning. Vilken denna 60-talspärla är håller jag hemligt, men se’n ni ber mig om en ledtråd kan jag avslöja att den varken skrevs av Judy Garland eller av Phil Collins.

Breathing, bowing (2022) Tonsättare: Mattias Hållsten Titel: Breathing, bowing (2022) Durata: 15'00"

Besättning: Viola da gamba och stålplåt

Verkkommentar:
"Breathing, bowing" är ett stycke för viola da gamba och en hängande stålplåt. Genom plåten hörs för det mesta enkla sinustoner, och genom att presentera dessa genom plåten får de en kropp. Det kan då uppstå en klanglig, harmonisk och rumslig relation mellan sinustonerna och viola da gambans långsamma stråk.

Saltstod (2021-22) Tonsättare: Amina Hocine Titel: Saltstod (2021-22) Durata: 9-10'

Besättning: Viola da gamba och teorb Teknik: ingen

Verkkommentar:

Saltstod tar avstamp i den bibliska berättelsen i första moseboken 19e kapitlet, om Lot och hans hustru som får hjälp att fly från Sodom av två änglar skickade av Gud innan hen förgör Sodom och Gomorra. Änglarna förmanar dem att absolut inte se sig om när de flyr men Lots hustru (som inte nämns vid namn) kan inte låta bli och förvandlas då till en saltstod. Det finns många tolkningar av denna berättelse, som att Lots hustru straffades för att hon genom att vända sig om visade sympati för Guds fiender och detta kunde betyda att om du inte följer Guds vilja så kommer du bli straffad. Min tolkning är inte fullt så dramatisk.

Om du ser tillbaka riskerar du att fastna.

I mitt stycke Saltstod vrider vi och vänder på känslan av att blicka tillbaka och fastna i relation till andra delar av vårt medvetande. En del av oss vill blicka tillbaka medan en annan inte vill det. En del är medveten om riskerna och en annan, inte fullt så medveten. De två musikerna representerar dessa olika delar. Tillbakablicken behöver inte heller alltid ha riktningen bakåt utan den kan också röra sig framåt. Framtidsdrömmar kan ge upphov till minst lika tydliga saltstoder men med en lite annorlunda karaktär. Vari ligger skillnaden i längtan efter då och sen?

 

ljudOljud är en studentdriven festival med musik skriven av, eller dirigerad av studenter på institutionen för komposition, dirigering och musikteori. 
Festivalen presenterar konserter, ljudinstallationer och examensarbeten och har som mål att erbjuda musik som speglar utbildningarnas alla inriktningar. 
Vi kommer under våren och sommaren synas på flera platser i stan såväl som i KMH:s konsertlokaler.

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo