Barockdragspel & Tango!

  • Fullbokat!

Sonat från 1799 i kombination med nyskriven concertino med Tomas och Anita Agnas, stråkkvartett från Musikkonservatoriet Falun, Per Romin och David Lundblad

Accordeonfestivalen arrangeras i samverkan mellan Kungl. Musikhögskolan och Sveriges Dragspelares Riksförbund.

Program fredag 16 november

Program lördag 17 november

Program söndag 18 november