Between 2019

Evenemanget har ägt rum

Festival för konst, vetenskap och teknologi

Digital kreativitet | Konstnärlig forskning | Spatialisering | AI

Konserter, installationer, presentationer, workshops och utställningar.

Festivalen Between 2019 arrangeras som del i EU-projektet European Art Science Technology Network for Digital Creativity (EASTN-DC), ett nätverk med sjutton partners i Europa, USA, Kanada och Brasilien med stöd av the Culture Program of the European Union 2017-2021.