Between 2019

Evenemanget har ägt rum

Festival för konst, vetenskap och teknologi

Digital kreativitet | Konstnärlig forskning | Spatialisering | AI

Konserter, installationer, presentationer, workshops och utställningar.

Festivalen Between 2019 arrangeras som del i EU-projektet European Art Science Technology Network for Digital Creativity (EASTN-DC), ett nätverk med sjutton partners i Europa, USA, Kanada och Brasilien med stöd av the Culture Program of the European Union 2017-2021.

Program fredag 8 november

Program lördag 9 november

Program söndag 10 november

Program måndag 11 november

Program tisdag 12 november

Program onsdag 13 november