Boksläpp och samtal

Varmt välkommen till lanseringen av den nya boken Rimdrottningar, folkmusiker och rockband där sju forskare har studerat deltagandets villkor i musiklivet.

Villkoren för att delta i musiklivet tar helt olika uttryck beroende på musikens sammanhang, traditioner och politiska förutsättningar. Hur ser förutsättningarna ut för att spela, skapa och lära musik? Vad innebär det att delta i musiklivet idag?

I den alldeles nya boken Rimdrottningar, folkmusiker och rockband har sju forskare studerat deltagandets villkor i musiklivet. Forskarna synliggör och diskuterar hur musicerande, musikskapande och undervisning i musik styrs av olika villkor för deltagandet i musiklivet.

Kungl. Musikhögskolan är glada att kunna samla forskare från olika lärosäten och vetenskapliga discipliner som tvärvetenskapligt tagit sig an detta angelägna tema, och nu bjuder vi in till boksläpp och panelsamtal.

Antologins redaktörer Susanna Leijonhufvud och Karl Asp, lektorer i musikpedagogik på KMH, modererar ett samtal med några av forskarna och inbjudna gäster kring deltagandets villkor i musiklivet. Publiken uppmuntras varmt att ställa frågor till panel och moderatorer.

 

Anmäl dig senast 7 juni till: helena.halvardsson@kmh.se

 

Program

Inledning

Prorektor Johannes Landgren inleder.

Panelsamtal

Antologins redaktörer och dagens moderatorer Susanna Leijonhufvud och Karl Asp öppnar upp samtalet.

Deltagande forskare:

Daniel Fredriksson, universitetslektor ljud och musikproduktion vid Högskolan Dalarna:
En riktig musiker

Ingrid Hedin Wahlberg, lektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan Örebro:
Villkor och förutsättningar för högre folk- och världsmusikutbildning

Cecilia Jeppsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet:
Att bryta reproduktionen i Kulturskolan

Anna-Karin Kuuse, projektassistent vid Sophiahemmet högskola och lektor vid KMH:
Tankar om musikaliska handlingar och social hållbarhet

Tobias Malm, vikarierande universitetslektor vid Stockholms universitet:
Rockbands utmaningar och lärprocesser

Avslutande reflektion

Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet samt ordförande för stiftelsen El Sistema, och prorektor Johannes Landgren reflekterar och resonerar på temat.

 

Antologin kommer att finnas till försäljning.

Varmt välkomna och sprid gärna inbjudan vidare till kollegor och intresserade!

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo