Classicalive 2021

Evenemanget har ägt rum

4-7 mars 2021 är det dags för Kungl. Musikhögskolans årliga kammarmusikfestival Classicalive, nytt för i år är att festivalen äger rum på digitala plattformar.

Classicalive Music Festival, en studentdriven kammarmusikfestival med studenter från Kungl. Musikhögskolan.
Här får du höra både kända och okända pärlor i den klassiska kammarmusikrepertoaren framförda av morgondagens musiker i musikhögskolans vackra konsertsalar till din egen skärm!

“Kammarmusik” brukar man kalla musik för mindre ensembler där varje musiker förfogar över en individuell stämma - till skillnad från i en orkester, där många av stämmorna är tänkta att spelas av flera musiker samtidigt.                                                                                    
Traditionellt var kammarmusiken skriven för att spelas i ett större rum i någons hem, som en sällskapsaktivitet för goda vänner. Det var först mot slutet av 1800-talet som denna intima musik började lyftas fram på de stora scenerna.

Musikhögskolan har en omfattande kammarmusikundervisning som alla studenter på den klassiska institutionen är inblandade i.

Innanför glasfasaden bubblar det bokstavligen av kammarmusik, och en gång om året lyfter vi helt på locket och släpper ut den i konsertsalarna.                     

Allt som ryms under kammarmusikbegreppet från trombonoktett till stråkkvartett finns med på de fyra dagarnas konserter, så det är bara att välja och vraka i programmet.

Välkommen till ClassicAlive’s digitala kammarmusikfestival!