LYSSNA

Evenemanget har ägt rum

En del av Jubilate - Stockholms stifts årligen återkommande kyrkomusikaliska fest.

"LYSSNA" är en tonsättning i sju delar av verser ur psaltarpsalm 39 och 40 för kör och en oktett, skriven av saxofonisten och kompositören Birgitta Flick.

Verket utgör den kompositoriska delen i Birgitta Flicks examensprojekt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med vilket hon avslutar sin master i komposition med jazzinriktning under vårterminen 2020.

Vokalensemblen i Sundbyberg
Rikard Lindberg Karlsson, dirigent

Sofia Lärkfors – röst
Eva Lindal – violin 
Ragnhild Kvist – viola 
Simon Skogh – trombon
Martin Edin – piano
Mauritz Agnas – kontrabas
Sebastian Voegler – trummor
Birgitta Flick – tenorsax + komposition

Sara Garpe, präst

”Lyssna” uppförs för första gången på mässan under ”Jubilate” – Stockholm Stifts årligen återkommande kyrkomusikaliska fest, och kommer därefter att framföras både på Saint Peter's Church i New York City och på Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin under sommar och höst 2020.

Projektet initierades i och med Birgittas medverkan i projekt ESAIM* på KMH och tillkom genom ett samarbete mellan Stockholms stift, KMH, Adolf Fredriks församling och Vokalensemblen i Sundbyberg under ledning av Rikard Lindberg Karlsson. 

"Lyssna" är ett magiskt ord för mig. På tyska (som är mitt modersmål) skiljer man mellan att lyssna och att höra bara genom en stavelse: genom det lilla ordet zu blir hören till zuhörenatt höra till att lyssna. Stavelsen zu är också den som används när man uttrycker att man rör sig mot någon eller något.

 Som musiker är lyssnandet för mig ingången till allt musikaliskt skeende, det är ett redskap som jag hela tiden försöker utveckla för att kunna agera musikaliskt. Lyssnandet och intuitionen i nuet leder vägen, det är den gemensamma källan som gör att komposition och improvisation känns som samma flöde och bara skiljer sig genom olika förhållande till tid.”

Verket är byggt på texter från Psaltaren och bär olika funktioner i gudstjänsten. Församlingens sång är inkluderad och utvalda psalmer är en del av musiken som även inspireras av gamla traditioner att sjunga psaltarpsalmer från gregorianska tiden. Tanken är att gudstjänsten kan upplevas som en helhet och att församlingens sång lika självklart är en del av det musikaliska skeendet som körens och oktettens sång och spel. 

”Musiken ska öppna och skapa ett rum där vi alla vistas gemensamt under den här timmen och där vi kan lyssna till psaltarpsalmernas ord, musiken som bär dem och till det som händer inom oss.”

Ingen biljett behövs.

Varmt välkomna!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ett projekt som pågår på KMH som utvecklar en metod för exjobb på konstnärliga utbildningar med musik- och ljudinriktning.
ESAIM genomförs i samarbete med KTH med finansiering från Vinnova.
Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden, och projektet har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
När ett konstnärligt examensarbete sker i samarbete med en extern part undersöker man tillsammans någonting nytt, t ex ett nytt område eller nya möjligheter. Projektet vilar således på en ömsesidig nyfikenhet där båda parter möts i ett innovationsdrivet prövande, och där studenten ges konstnärlig frihet. Studenten får möjlighet att pröva och utveckla idéer i ett konkret sammanhang utanför utbildningen, samt får tillgång till värdefulla erfarenheter såväl som kontakter inför framtiden. Externa parter har å sin sida möjlighet att ihop med en dedikerad student testa något som de kanske inte annars skulle gjort, samt att knyta kontakt med KMHs nätverk av studenter, lärare, forskare och andra externa parter.

Mer information och kontakt:  https://www.kmh.se/om-kmh/samverkan-med-kmh/esaim-sjalvstandiga-arbeten-som-exjobb.htmllänk till annan webbplats

Fotograf: Dovile Sermokas

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo