Metamorphosis

Kompositören och textilkonstnären Anna Björn har en stor fascination för naturen och söker inspiration från naturliga processer vid skapande av nya ljudvärldar. Hon arbetar till stor del med ljudande installationer där hennes ljudvärldar vävs samman med tovade objekt.

Ljudverket Metamorphosis är Björns examensarbete i Elektroakustisk komposition vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Metamorfos är en dramatisk förvandling som förändrar individens utseende och kroppsliga funktioner helt. Björn har i Metamorphosis inspirerats av fjärilslarvens metamorfos. I denna process bryts larven ned för att sedan byggas upp igen till en fjäril. Verket låter besökaren ta larvens plats och förvandlingen upplevs inuti handtovade kokonger. Den yttre ljudmiljön förändras genom besökarens rörelse eller stillhet och speglar metamorfosens växlande förutsättningar.

Utställningen genomförs i samarbete med Scenkonstmuseet genom Anna Björns medverkan i projekt ESAIM* på KMH.

Välkommen på vernissage 21 februari kl 15.00-17.00 på Scenkonstmuseet. Fri entré. Ingen biljett behövs.

Utställningen pågår till och med 8 mars.

…………………………………………………………………….

*Ett projekt som pågår på KMH som utvecklar en metod för exjobb på konstnärliga utbildningar med musik- och ljudinriktning.
ESAIM genomförs i samarbete med KTH med finansiering från Vinnova.

Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden, och projektet har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
När ett konstnärligt examensarbete sker i samarbete med en extern part undersöker man tillsammans någonting nytt, t ex ett nytt område eller nya möjligheter. Projektet vilar således på en ömsesidig nyfikenhet där båda parter möts i ett innovationsdrivet prövande, och där studenten ges konstnärlig frihet. Studenten får möjlighet att pröva och utveckla idéer i ett konkret sammanhang utanför utbildningen, samt får tillgång till värdefulla erfarenheter såväl som kontakter inför framtiden. Externa parter har å sin sida möjlighet att ihop med en dedikerad student testa något som de kanske inte annars skulle gjort, samt att knyta kontakt med KMHs nätverk av studenter, lärare, forskare och andra externa parter.
 

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo