Mivos Quartet: Morton Feldman

Evenemanget har ägt rum

Sound of Stockholm-festivalen är stolta att i samarbete med Samtida Musik och Kungl. Musikhögskolan presentera Mivos Quartet, som kommer framföra Morton Feldmans monumentala verk String Quartet No. 2.

Mivos Quartet, som har beskrivits av The Chicago Reader som “en av Amerikas mest djärva ensembler för ny musik”, har sedan sin start 2008 både arbetat nära samtida tonsättare såväl som framfört flera verk från den vidare kanon för nutida konstmusik. 2023 släppte ensemblen skivan Steve Reich: The String Quartets på anrika Deutsche Grammophon, vilket innehåller inspelningar av Reich’s stycken Different Trains, WTC 9/11 and Triple Quartet I-III, inspelade i nära samarbete med tonsättaren själv. Bland de samtida tonsättare som ensemblen har samarbetat med finns bland andra Sarah Hennies, George Lewis och Saul Williams.

 

Morton Feldman (1926-1987) är en av de mest inflytelserika tonsättarna inom amerikansk konstmusik under 1900-talet. Tillsammans med andra tonsättare från New York-skolan experimenterade han med idéer kring alternativ notation och slump, men hans sena verk kännetecknas bland annat av användandet av nära extrema durata. Det tydligaste exemplet på detta är String Quartet No. 2, vilket har en durata på från fyra till över sex timmar. Detta symboliserar ett radikalt brott mot mer traditionell syn på musikalisk form. Snarare än att se verket som en komposition, kallade Feldman det ett “assemblage”, som saknar den “[...] kontinuitet som kommer av att sammansätta delarna som ord i en mening eller paragraf”. Melodiska motiv upprepas ibland upp till 13 gånger, och lyssnaren deltar aktivt i hur verkets struktur tar form.

 

Mivos Quartet:
Olivia de Prato, violin 
Maya Bennardo, violin 
Victor Lowrie Tafoya, viola 
Louise McMonagle, cello

Konserten presenteras i samarbete med KDM (Institutionen för komposition, dirigering och musikteori) och är del av seminarieserien kompositionsforum. I anslutning till denna konsert arrangeras även ett Öppet kompositionsforum med violinisten Maya Bennardo från Mivos Quartet fredagen den 3 november kl 13.30-16.30 i 1E207. 

 

Välkomna!

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo