Music Therapy Symposium 2020

Evenemanget har ägt rum

Musikterapi – forskning och klinisk intervention är ett arrangemang av KMH, KMA och KI. Symposiet är digitalt och hålls på engelska.

Med anledning av ökad smittspridning i Stockholmsregionen kommer symposiet endast att sändas live, deltagande på plats kommer inte att kunna erbjudas. Anmälningstiden för digitalt deltagande har förlängts till den 9 november, observera dock att antalet digitala platser är begränsade.