Musiklärarstudenternas examenskonserter

Examenskonserter, ämneslärarprogrammet.

Välkomna till fyra kvällar musik där vi musiklärarstudenter har varsin egen examenskonsert. Det blir blandade genres och karaktär och både konserter med egenskriven musik och med covers. Fri entré, reservera din biljett på respektive konsert här på hemsidan. Programmet presenteras här och fylls på efter hand.
 

Welcome to four evenings of music where we music teacher students each have our own graduation concert. The concerts will be with different genres, some with self-written music and some with covers. Free entry, please book your ticket to the concerts you wish to attend, here on the website. The program is presented here and will be filled out as it goes.

Program fredag 26 maj

Program måndag 29 maj

Program tisdag 30 maj

Program onsdag 31 maj