The Great Opening Concert

Öppningskonsert för festivalen Percussion Plus 2018 – Gender and Regrowth.

Medverkande slagverkare från:

Kulturskolor i Stockholms län

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn

Norges Musikkhøgskole, Oslo

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinn

Sibelius-Akademin, Helsingfors

Kungl. Musikhögskolan

Program torsdag 15 februari

Program fredag 16 februari

Program lördag 17 februari

Program söndag 18 februari