Tillsammans! - Kaikki Yhdessä!

På scen en orkester med mer än 100 musiker i åldrarna 6 till 25 år från Sverige och Finland.

Den här konserten kombinerar musik, pedagogik och kulturellt utbyte samtidigt som den är en del av Jose Casallas självständiga arbete på KMH, vars mål är att hitta länken mellan orkestern och den klassiska gitarristens motivation.

Musik av Purcell, Vivaldi, van Woudenberg, Lynch med flera.

Konserten är ett samarbete mellan akademin för musik, pedagogik & samhälle på KMH, gitarrstudenter från institutionen för klassisk musik vid KMH, Gitarrorkestern från Botkyrka kulturskola samt Stråkensemblen och gitarrorkestern från musikinstitutet Avonia i Esbo, Finland.

Kommande evenemang och konserter

Alla konserter och evenemang Beställ konsertinfo