Konsert- och evenemangsproduktion

Konserter, konferenser och festivaler – alla evenemang på KMH genomförs tillsammans med producent och/eller koordinator på Samverkans­avdelningen. På så sätt kan vi erhålla en god kvalitet, dels på varje enskilt evenemang, dels på alla delar som ingår.

Det är mycket som ska klaffa – bokning av salar och rum, behov av ljud- och scenteknik, marknadsföring, konsertvärdar, eventuella utökade öppettider på campus och kanske utökad servering i Oktav.

Konserter och evenemang

Alla konserter planerar din institution tillsammans med konsertproducenten, Per Sjöberg. Du eller din ansvariga lärare lämnar in förslag till konserter och evenemang med något av formulären nedan.

Lämna ett programförslag

Lunchkonsert i Nathan Milstein

Lunchkonsert i Lilla salen

Konsert-, evenemangs- och aktivitetsanmälan

Samtliga konserter marknadsförs i tryckt månadsprogram och i digitala medier.

Programblad gör du själv med hjälp av mallen för programbladWord.

Konserter med fasta ensembler

Konserter med KMH: s fasta ensembler planeras och bokas i samråd mellan konsertproducent Per Sjöberg och respektive institution.

Institutions- och projektkonserter

Hit hör de instrumentspecifika konserterna, kursavslut, terminsuppspel, enskilda projekt med mera. De här evenemangen anmäler du som student eller lärare till producenten.

OBS! Även konserter utanför KMH:s campus på Valhallavägen ska anmälas.

Lunchkonserter

Lunchkonserterna har fast tid och plats:

  • tisdagar 12.30
  • torsdagar 12.30

Lunchkonserterna äger rum i Nathan Milsteinsalen, huvudsakligen akustiska konserter, eller i Lilla salen, huvudsakligen konserter med någon typ av förstärkning.

Lunchkonserter anmäler du som student eller lärare till producenten.

Examenskonserter

Planeras och bokas i samråd mellan student, institution och konsertproducent.

Festivaler

Studentdrivna festivaler ska lyfta fram studenter och studenternas projekt. Evenemangen ska ge praktisk träning och erfarenhet om produktion och marknadsföring, och även marknadsföra KMH som musikhögskola och konsertscen. Kontaktperson för studentdrivna festivaler är Bengt Strokirk.

Om studentdrivna festivaler

Andra festivaler hanteras på samma sätt som till exempel institutions- och projektkonserter – se sidan Konserter.

Konferenser

Samtliga konferenser som äger rum på Campus Valhallavägen koordineras av Elina Edblom, se kontaktinfo nedan.

Relaterad kontakt