Kulning under invigningen av KMH:s nya campus.

Foto: Mira Åkerman.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på KMH rekommenderar vi något av nedanstående sätt.

Telefon och e-post

Växel: 08-16 18 00

Registratur, frågor om verksamheten

registrator@kmh.se
08-16 18 37

Expeditionstider: vardagar 08:30-12:00, 13:00-16:30. I samband med större helger och sommartid kan andra tider förekomma.

Studieadministrativa ärenden

Utbildningar, antagning, beställning av ansökningshandlingar:
antagning@kmh.se
08-16 32 00

Intyg
studiecentrum@kmh.se

Internationellt samarbete, utbyten för studenter och personal
international@kmh.se

Institutionerna

Kontaktpersoner på institutionerna

Press

Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
08-16 15 94
marie.halling@kmh.se

Konsertinformation

producent@kmh.se

Studiebesök, marknadsföring, samverkansärenden

samverkan@kmh.se

Restaurang Oktav

info@oktav.nu
070-516 06 02

Enskilda medarbetare

Se Sök person

Adresser

Postadress

Box 27711
115 91 Stockholm

Besöksadress

Valhallavägen 105
115 51 Stockholm

Leveransadress

Melodislingan 17
115 51 Stockholm

Besöks- och leveransadress Edsbergs slott

Landsnoravägen 10
192 51 Sollentuna

Faktureringsadress

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68
838 73 Frösön

Övriga uppgifter

Organisationsnummer

20 21 00-1215

Bankgiro

5050-0305

Om offentlighetsprincipen

KMH är en statlig myndighet. Alla handlingar som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.