Adjunkt i musikproduktion, Dnr 19/413

Erik Petersson anställs som adjunkt i musikproduktion vid akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktin på 40 % fr.o.m. 12 augusti 2019, dock längst t.o.m. 18 juli 2021. 

Anställningen tidsbegränsas enligt HF 4 kap 10 §.

Relaterad kontakt