Digital strateg, Dnr 19/755

Helena Gyllenskepp anställs som digital strateg vid Samverkansavdelningen.

Anställningen är ett vikariat enligt LAS 5 § p.2.

Hur man överklagar beslutet:

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator @kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, tex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska awisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Beslutet anslogs från och med 2019-12-20 till och med 2020- 01-10.

Relaterad kontakt