Vikarierande lektor i cello, Dnr 20/121

Jakob Koranyi anställs som vikarierande lektor i cello vid akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori.

Hur man överklagar beslutet:

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator @kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, tex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Beslutet anslogs 2020-06-25– 2020-07-15

Relaterad kontakt