Lektor i musikproduktion, dnr 21/316

Thomas Florén anställs som lektor i musikproduktion med inriktning mot handledning av självständiga arbeten vid Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion, tillsvidare med omfattning 20 % av heltid.

Beslutet anslogs 2021-11-11 – 2021-12-02

Överklagan

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator@kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, tex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Relaterad kontakt