Adjunkt i komposition, dnr 22/163

Djuro Zivkovic anställs som adjunkt i komposition vid akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. 

Tidsbegränsad anställning under perioden 220718–250718 med omfattning 50%. 

Beslutet anslogs 2022-06-07–2022-06-28

Överklagan

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator @kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Relaterad kontakt