Adjunkt i kontrabas med inriktning jazz, dnr 22/235

Martin Sjöstedt anställs som adjunkt i kontrabas med inriktning jazz vid Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. 

Tidsbegränsad anställning under perioden 220815– 230622 med omfattning av minst 20 % av heltid. 

Beslutet anslogs 2022-06-22–2022-07-13.

Överklagan

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan men skicka det till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, eller e-post registrator@kmh.se. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan Överklagandenämnden besluta att överklagandet ska avvisas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

 

Relaterad kontakt