Utbildningshandläggare

KMH ledigförklarar härmed en anställning som utbildningshandläggare vid Utbildnings- och forskningsavdelningen. Anställningen omfattar heltid och är ett vikariat under en period om 6 månader.

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) är en del av KMH:s högskoleförvaltning och utgör stödfunktion i utbildnings- och forskningsfrågor för Utbildnings- och forskningsnämnden, högskoleledningen samt KMH:s akademier, men även i andra frågor där så behövs.

UFA ansvarar dessutom för att följa upp och stödja implementering av strategiska beslut rörande utbildning och forskning fattade av rektor och Utbildnings- och forskningsnämnden.

Avdelningen har även en viktig uppgift att bevaka och förmedla nyheter på utbildnings- och forskningsområdet. UFA ska också bidra till att finna förhållningssätt och arbetsformer för nya företeelser inom utbildningssystemet och andra för KMH relevanta samhällsområden.

I KMH:s vision finns en tydligt utformad internationell ambition: KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Utbildnings- och forskningsavdelningen ska stödja hela högskolan att arbeta för denna vision.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som utbildningshandläggare kommer du huvudsakligen arbeta med följande:

 • Handläggning av utbildningsärenden.
 • Handläggning av remisser.
 • Genomförande av interna utredningar.
 • Bidra med skrivstöd till akademiernas kursplanearbete.
 • Bidra med omvärldsanalyser rörande högre musikutbildning och musikbranschen i stort.
 • Delta i utveckling och uppföljning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete.
 • Bevaka och delta i relevanta konferenser nationellt och internationellt.
 • Bevaka och delta i relevanta nationella nätverk för forskning och utbildning.
 • Bistå i praktiskt planeringsarbete i samarbeten mellan KMH och Studentkåren rörande utbildningsrelaterade frågor.

Kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning.
 • Minst två års erfarenhet från högskolesektorn med liknande arbetsuppgifter.
 • Språkligt och stilistiskt säker i svenska både skriftligt och muntligt.

Meriterande är goda språkkunskaper i engelska, liksom erfarenhet av arbete med lärarutbildningsfrågor eller kvalitetsarbete inom högskolesektorn.

Som person ska du vara kommunikativ, självgående och ansvarstagande, ha god administrativ kompetens, samarbetsförmåga och servicekänsla. Vi uppskattar att du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till ett förbättrat arbetsresultat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Medarbetarna på KMH är vana vid att hjälpa varandra med varandras arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat och vi förutsätter att du delar detta synsätt.

KMH eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av skicklighet, personliga egenskaper och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information:

Kontakta Evelina Sköld, biträdande chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen, tel. 08-16 18 59 eller e-post, evelina.skold@kmh.se

Facklig information: Vladimir Spasic (ST), tel. 08-16 15 89, Erik Lanninger (SACO-S), tel. 08-16 18 03.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.selänk till annan webbplats

Välkommen med ansökan!

Samtliga ansökningshandlingar ska, märkta med dnr 19/659, insändas elektroniskt till registrator@kmh.se senast den 23 december 2019.

För kännedom kommer vi att påbörja urvalsarbetet först efter julhelgerna.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar c:a 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Relaterad kontakt