Adjunkt i elektroakustisk komposition

KMH ledigförklarar härmed en anställning som Adjunkt i elektroakustisk komposition med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tidsbegränsad på 3 år med möjlighet till förlängning, och omfattar 25 % av heltid.

Beskrivning av ämnesområdet

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom elektroakustisk musik på högskolenivå, och har några av världens mest välutrustade studior för elektroakustisk musik. 2016 flyttade KMH in i ett helt nytt hus som i stor utsträckning utformats för en experimentell attityd till musikskapande.

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser som omfattar den elektroakustiska musikens estetiska och tekniska förutsättningar. Vi har ett öppet estetiskt förhållningssätt till elektroakustisk komposition. Den sammanhållande faktorn är viljan till reflektion och fördjupade kunskaper.

Se vidare på KMH:s hemsida:
Komposition - elektroakustisk musiklänk till annan webbplats

För kurs- och utbildningsplaner se:

Komposition EAM, kursplanerlänk till annan webbplats

Komposition EAM, kursplaner Masterlänk till annan webbplats

Arbetsuppgifter

 • Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på framförallt grundläggande nivå.
 • Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
 • Aktiv delta i planering och utveckling av studios och konsertlokaler samt låneutrustning.
 • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha:

 • Relevant konstnärlig masterexamen eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet inom ämnesområdet på hög nationell nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
 • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Särskilt meriterande är erfarenheter av att ha arbetat med flerkanalssystem, hybridstudios (digital/analog), musikproduktionsprogram såsom ProTools, Reaper, Ableton, Logic, SuperCollider, Max, PureData och liknande. Meriterande är även om du har högskolepedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning.

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

Behörighetsbestämmelser och bedömningsgrunder

Behörighetsbestämmelser och bedömningsgrunder för anställning som adjunkt finns angivna i KMH:s anställningsordning samt i Högskoleförordningen.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Medarbetarna på KMH är vana vid att hjälpa varandra med varandras arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat och vi förutsätter att du delar detta synsätt.

KMH eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Ytterligare information:

Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. E-post: annamaria.koziomtzis@kmh.se

Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Torbjörn Gulz (SACO-S), torbjorn.gulz@kmh.se

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.selänk till annan webbplats

Välkommen med din ansökan!

Märk den med dnr 20/128, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 8 juni 2020 till registrator@kmh.se. Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt, t.ex. i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier.

Har du material som inte kan lämnas in elektroniskt, ska dessa skickas i två (2) exemplar till: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Märk kuvertet med dnr 20/128. Handlingarna ska vara inkomna till KMH senast sista ansökningsdag.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar drygt 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Under sommaren 2016 flyttade KMH till ett nytt specialbyggt campus i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen.

Relaterad kontakt