Timavlönad lärare i fagott

KMH ledigförklarar härmed en anställning som timavlönad lärare i fagott till Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen omfattar mindre än 20% av heltid, under läsåret 2020/21 med möjlighet till förlängning.

Behörighet till denna anställning som timavlönad lärare

Behörig att anställas som timavlönad lärare är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har erfarenhet som musiker på hög konstnärlig nivå samt har visat pedagogisk skicklighet.

Med motsvarande kompetens avses yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom området.

Bedömningsgrunder för anställning som timavlönad lärare

  • Graden av konstnärlig skicklighet
  • Graden av pedagogisk skicklighet
  • Samarbetsförmåga och samverkansförmåga med det omgivande samhället
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
  • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö

Vi eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Anställningen sker i form av intermittent anställning.

Ytterligare information

Kontakta akademichef Anna Maria Koziomtzis via mail annamaria.koziomtzis@kmh.se

Facklig information: Torbjörn Gulz(SACO-S) e-post torbjorn.gulz@kmh.se, Filip Kvissberg (Lärarförbundet) e-post filip.kvissberg@kmh.se, Vladimir Spasic (ST), 08-16 1589.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.selänk till annan webbplats.

Välkommen med ansökan!

Märk den med dnr 20/318, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av egna verksamheter samt övriga handlingar du vill åberopa. Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt, t.ex. i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier. Ansökan ska vara inkommen senast den 8 Juni 2020 till registrator@kmh.se.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar drygt 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Under sommaren 2016 flyttade KMH till ett nytt specialbyggt campus i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen.

Relaterad kontakt